11 Oktomvri 2001

 

Do Makedonskata i svetskata javnost

                  Nie Makedoncite od dijasporata, zaedno so u{te  10 milioni na{i bra}a i sestri Makedonci {irum svetot, denes so gordost i dlaboka po~it go odbele`uvame 11ti Oktomvri, denot na Makedonskoto Narodno Vostanie protiv fa{isti~kite okupatori vrz Makedonija.

                Pred to~no 60 godini na dene{en den, hrabriot Makedonski narod, nao|aj}i se, po koj znae koj pat, pod tu|a invazija i okupacija, se krena na organiziran op{to naroden otpor i vostanie protiv Germanskite i Italijanskite fa{isti~ki okupatori i nivinite kvistlin{ki re`imi vo sosednite zemji i posle 4 godi{na krvava epska borba, uspea, vrz eden del na svojata istoriska teritorija, na sloboden i demokratski na~in, da gi vozobnovi temelite na suverenata Makedonska dr`ava preku ASNOM, i da gi ostvari soni{tata na Makedonskiot narod u{te od vremeto na Ilindenskoto vostanie, VMRO i bezbroj predhodni vostanija, i ztreme`i za sloboda.

                Makedonskiot narod, Makedonskata nacija i Makedonskata dr`ava, pred to~no 60 godini na dene{en den, se zapi{aa vo svetlata kniga na narodite na svetot koi {to go odfrlija fa{izmot, nacizmot, i totalitarizmot kako formi na vladeewe, i so pove}e od 26,000 `rtvi padnati na oltarot na slobodata na Makedonija, stanaa simbol na malite narodi vo borbata protiv mo}nite okupatorski sili. 

Nie Makedoncite od dijasporata {irum site meridijani na svetot denes so pietet se poklonuvame pred padnatite borci za slobodata na Makedonija i gledame na ovoj datum i na ovoj nastan kako metafora na Makedonskiot bezsmrten otpor i nepokor i na{ata re{enost po sekoja cena, da gi ~uvame i branime od site nadvore{ni i vnatre{ni neprijateli i predavnici golemite tradicii i vrednosti na na{ite Makedonski predci od pamtivek pa do den denes i za vek i vekov.

                Denes, koga na{ata drevna i bibliska zemja Makedonija, povtorno e pod okupacija, od strana na tu|i sili i doma{ni predavnici, nie Makedoncite od dijasporata, zaedno so u{te 10 milioni na{i Makedonski bra}a i sestri {irum svetot, povikuvaj}i se na borbeniot duh na 11ti Oktomvri 1941godina,  im odavame najdlaboka po~it na padnatite borci vo Narodna Osloboditenlata Borba i  im se kolneme deka za sekoga{ }e ostaneme verni na nivnite zalo`bi deka Makedonija I Makedonskiot narod znae da ja ~uva i brani svojata sloboda, demokratija, suverenost i nezavisnost.

                Da istraeme i da pobedime, da pomnime i da ne zaboravame deka Makedonija e na{ata edinstvena zaedni~ka tatkovina koja {to morame da ja branime i ~uvame.

 

                                                                                                   

                Od Makedonsko Amerikanskiot Sovet

                                                                                                                   Profesor Nestor Oginar - Wu Jork

                        Dr. Stojadin B. Naumovski - Detroit

                  Ing.Mi{ko Vasovski -  Detroit